SERVICIOS

Statusi stranaca i državljanstva

Medju brojnim pitanjima koja se tiću ove tematike, posvečeni smo:

-Postupci pri dobijanju boravisnih i radnih dozvola te obnove istih.

-Posupci u žalbenom postupku.

-Učesce u postupcima pri protjerivanju stranaca CIE

-Pomoč licima lisenih slobode, kao i zastupanje stranaca u krivicnom postupku

– Pomoć uhapšenih u aerodromu, policiskim stanicama i sudu.


-Stručnjaci u krivičnom e imigracijonom pravu.