Áreas de Práctica

ÁREAS DE PRÁCTICA

Privredno pravo

Nudimo savjete našim klientima kao što su domača tako i inostrana preduzeća, a prije svega u odnosu na uduživanja odn. proširenja firmi, icoterms,joint ventures,investicije u private equity,due diligens,razjedinjavanja firmii dogovori za saradnju kako na nacionalnom tako i
na medjunarodnom planu. Naša praksa u privrednoj oblasti je fokusirana na modernom preduzeću te savjetima u svim fazama njenog postojanja.Dakle, pružamo servise od samog konstituisanja preduzeća u saglasnosti sa vazečim zakonskim propisima, pa do eventualne faze stecajnog postupka(concursal) gdje uzimamo učesce u žastiti interesa preduzeca te njihovoj odbrani.