Áreas de Práctica

ÁREAS DE PRÁCTICA

Krivicna oblast

U krivičnoj oblasti imamo visok stepen specijalizacije kao i profesionalno iskustvo, kako u odbranama pojedinaca tako i u zastupanjima ostečenih stranaka i privatnom gonjenju. Angažovani smo u predkrivičnim postupcima jednako koliko i u toku samog postupka. Naš cilj je da odgovorimo tokom cijelog postupka zahtjevima tradicionalne dužnosti te preventivnog krivičnog prava i korporativne uskladjenosti.