Áreas de Práctica

ÁREAS DE PRÁCTICA

Gradjanska oblast

Naš djelokrug rada u ovoj pravnoj oblasti predstavljaju slučajevi koji proizilaze prije svega iz obligacionih odnosa. Specijalizovani smo na izradi ugovora,potraživanjima,naknadama šteta,zemljisno-knjizni postupci,izvrsenja presuda kako domačih tako i internacionalnih.