Áreas de Práctica

ÁREAS DE PRÁCTICA

Oblast rada

U oblasti radnog prava prije svega vodimo računa da smo u toku svih promjena u legislativi koje se odnose na ovu oblast kako bi  klientima pružili optimalnu pravnu pomoč.Aktuelna situacija u zemlji podrazumjeva i česte zakonske promjene u toj oblasti, a prije svega koje se odnose na prava iz radnih odnosa te soc. i penzionog sistema. Učestvujemo kao savjetnici u firmama kao i u javnoj administraciji.