Fagomrader

ÁREAS DE PRÁCTICA

Forretningsjuss

Vi gir råd til våre kunder i nasjonale og internasjonale selskapstransaksjoner, særlig de som er knyttet til fusjoner og oppkjøp, icoterms, joint ventures, private equity investeringer, due diligence, corporate og partnerskap, sammarbeid avtaler, nasjonale og internasjonale restruktureringer.

Våre handelspraksis fokuserer på råd av moderne virksomhet i hver  fase av samfunnslivet, fra konstitueringen av selskapet til den rettslige reguleringen av deres virksomhet, selv om råd og veiledning til saken er nødvendig i forskjellige faser, vi forsvarer alltid beste interessene for ditt selskap .