SERVICIOS

Saobraćaj

Naši advokati će nastojati da pri saobraćajnim nesrećama postignu adekvatne naknade šteta, odn.da se ostećenima od strane osiguravajučih kuča isplati adekvatna i zakonski utemeljena naknada.Takodjer pružamo usluge u žalbenom postupku na rjesenja o prekrsajima iz oblasti saobraćaja.