SERVICIOS

Reklamasjon av gjeld og betaling formidling

Vi legger til din disposisjon en service av gjenoppretting av gjeld gjennom utenomprosessuell  (vennlig måte) eller, hvis dette ikke lykkes, komme til i domstolene.

På grunnlag av en ubetalt faktura, sjekk, egenveksler, veksel eller lån, vi avtale reklamasjon  av alle mulige måter, og dermed undersøker de ressurser av debitor for å maksimere resultat av rettstvister og vi er gjennomsiktig med alternativer for gjenvinne  penger for våre kunder.