Fagomrader

ÁREAS DE PRÁCTICA

Utlandsk rett

Vi er eksperter i bruk av både europeiske og internasjonale standarder i hvert enkelt tilfelle, noe som gir løsninger til ulike forskjeller som kan oppstå under de relevante regler, internasjonale konvensjoner og traktater.

Vi dekker områder som fullbyrdelse av utenlandske dommer, den nasjonale statsborger investeringer i utlandet og i landet, internasjonal handel, internasjonale kontrakter, Incoterms, etc..