SERVICIOS

Poreski savjetnici

Preko nase advokatske I ekonomske ekipe pružamo našim klientima savjetodavni servis koji je u skladu sa licnim okolnostima svakog klienta kako fizičkog tako i pravnog lica a u svim fazama.

 Naš porezni savjet uključuje, između ostalog, sljedeće:

-Porezi u generalnom smislu

-Udruživanja i prosirenja

-Internacionalna poreska politika

-Porezi kod nekretnina

-Porezi privatnih preduzeča

-Postupak kod oporeživanja

-Trasferencije i troškovi