SERVICIOS

Nove tehnologije i delikti

BERGER & DOZET pruža svojim klientima integralnu pravnu pomoč u cilju od zaštite delikata u novim tehnologijama, kao i sigurno koristenje istih.

On line ugovori, e-commerce, digitalni potpis, zaštitu podataka, intelektualnog vlasništva i upravljanje sadržajem, opće ugovorne uvjete, zaštitu Web sadržaja, kao i pravno pitanje imena domena i njihovih odnosa sa drugim prepoznatljivim znakovima su nova područja građanskog, privrednog i upravnog prava, gdje BERGER & DOZET daje savjete prilagođene novom digitalnom društvu.