SERVICIOS

Marke, patenti i autorska prava

Pružamo savjeste u oblasti koje se tiću marki, patenta, modeli I crteži kako u Španiji kao I na Evropskom nivou, u skladu sa evropskom I medjunarodnom legislativom.

Naše učesce u gornjoj oblasti je  savjetodavnog karaktera pri tome imajuči sve vazeče zakonske propise iz te oblasti kako na sšanskom tako i na medjunarodnom planu.

-Marke i komercijalni nazivi, u Španiji, Evropskom nivou kao i medjunarodne marke

-Izumi, patenti i modeli u Španiji, Evropskom nivou kao i medjunarodne marke

-Istraživanja I pracenja u Španiji i inostranstvu

-Investigacija i čuvanje

-Informacione tehnologije

-Transferi tehnologija

-Zaštita biljnih sorti

-Zaštita poluprodukata

-Oznake porijekla i teritorialna usmjerenja

-Zaštita porjekla

-Strateško planiranje.