Áreas de Práctica

ÁREAS DE PRÁCTICA

Sportsko pravo

Berger&Dozet na polju sporta pruža pravnu pomoć kao sto su Formiranje udruženja sportista,poreska politika, ugovori sa sponzoraima,pravne zaštite klubova I federacija kao I njihovi pravni statusi,zastupanja sportista kao i posredovanja I ugovori prilikom transfera sportista.