SERVICIOS

Skatt rådgiverer

Gjennom vårt team av advokater og økonomer vi tilbyr en personlig råd tjenesten tilgjengelig for våre kunder, selskaper eller freelances, det beste verktøy for å optimalisere skatt merknader, ressurser og oppgaver for alle nødvendige prosesser.

Vår råd område dekker, blant andre, følgende:

-Generell skatting

-Fusjoner og oppkjøp

-Internasjonal skattning

-Eiendomskatt

-Skattning av familien business

-Skatt prosedyre

-Overfør prissetting